CrossFit Övik

LAT: 63.304831.
LNG: 18.72137.
Meny

Träning

Är du nyfiken på CrossFit eller vad vi gör?
Oavsett om du tränar för att må bra, gå ner i vikt, gå upp i vikt, bli rörligare, bli starkare, smidigare, rehabiliterad eller bara för att se bättre ut är funktionell träning sund för kroppen och lätt att ta till sig. Det kostar inget att komma förbi vår box och titta, ta en kaffe eller t.o.m prova-på-träna! Bra va?
För mer info om vårt upplägg se Om oss samt Bli medlem.

 

Rekommenderat tempo
Somliga övningar rekommenderar vi att man utför i ett visst tempo och vi skriver då en 4-siffrig formel för detta, t.ex.: 30X0.

– Den första siffran beskriver hur många sekunder den första rörelseriktningen ska ta. I exemplet är 3 = 3 sekunder.

– Den andra siffran beskriver antal sekunder paus i slutpositionen av rörelsen. 0 = 0 sekunder vila.

– Den tredje siffran (eller bokstaven X) beskriver antal sekunder från slutposition tillbaka till startpositionen. X innebär med så mycket kraft/hastighet man förmår (du försöker jobba så snabbt som möjligt).

– Den fjärde siffran beskriver antalet sekunder vila i startpositionen av övningen. 0 = 0 sekunder (ingen paus – så fort du kommer tillbaka till startpositionen ska du börja med nästa repetition).

Exempel: Back Squat 6-6-6 @20X2 tempo
3 set med 6 repetitioner. Från startposition ska du gå ned till bottenläget av din squat på 2 sekunder. Vila 0 sekunder där och med så mycket kraft/fart som möjligt (X) pressa dig upp till toppläget. Vila i startposition 2 sekunder innan du påbörjar nästa repetition.

Exempel: Pull-ups 5-5-5 @3130 tempo
3 set med 5 repetitioner. Från startposition (hängandes) ska du dra dig upp med hakan till räcket på 3 sekunder, hålla hakan över räcket i 1 sekund, för att sedan sänka dig kontrollerat tillbaka till hängande startposition på 3 sekunder. Direkt när du når hängandes utgångsposition påbörjar du nästa repetition (0 sekunders vila).

 

Förkortningar
Vi slänger oss med en hel del förkortningar när vi skriver ut pass. Här följer ett lexikon för vanligt förekommande ord:

AHAFA: As heavy as form allows
AHAP: As heavy as possible
AMRAP: As many rounds/reps as possible
BBJ: Burpee Box Jumps
BJ: Box Jump
BS: Back Squat
C&J/CnJ: Clean and Jerk
CBV: Chin Breaking Vertical
CTB: Chest to Bar
DL: Deadlift
D.U: Double Unders
E x S: Each x Second
FS: Front Squat
FT: For time
GTOH: Ground to over head
HPC: Hang Power Clean
HR: Hand Release
HS: Heavy Single
KB: Kettlebell
KBS: Kettlebell Swings
KTE: Knees to Elbows
Metcon: Metabolic conditioning
M.U: Muscle-ups
OHS: Overhead Squat
OTM: On the minute
PC: Power Clean
PS: Power Snatch
RFT: Rounds for time
Rx: as prescribed
Rx+: more/heavier than as prescribed
STOH: Shoulder to over head
TnG: Touch and Go
TTB/T2B: Toes to Bar
TTR: Toes Through Rings
T.U: Triple Unders
WB: Wall Ball
WOD: Workout Of the Day