CrossFit Övik

LAT: 63.304831.
LNG: 18.72137.
Meny

v. 27

Måndag 2/7 kl 17:30 med Björn! 16 platser.

A) Build up today’s heavy single Clean and Jerk

B) For time:
50 D.U:s
5 CnJ @80% of today’s HS
50 Sit-ups
40 D.U:s
4 CnJ
40 Sit-ups
30 D.U:s
3 CnJ
30 Sit-ups
20 D.U:s
2 CnJ
20 Sit-ups
10 D.U:s
1 CnJ
10 Sit-ups

(Scale: 1 D.U = 3 S.U)

 

Tisdag 3/7 OBS! kl 19.00 med Björn! 16 platser.
P.g.a Fotbolls-VM flyttar vi fram dagens atletpass (heja Sverige!). Bemannat Open Gym och atletpass 19.00-20.00
OBS! Ta med skor för utomhuslöpning.

A) Muscle Snatch 3-3-3

B) Dead Hang Snatch 3-3-3

C) OTM 7 min
2 Power Snatch @70-75% of hs Snatch

D) 3 rft:
400m Run
1 Squat Snatch 70/45 kg
4 Deficit HSPU
8 Box Jumps 60/50 cm

 

Onsdag 4/7 kl 17:30 med Jessica! 16 platser.

A) Front Squats 5-5-5 @80 %

B) Front Rack Lunges 6-6-6-6 @AHAFA

C) Glutes on fire 150 m

 

Torsdag 5/7 kl 17:30 med Robin! 16 platser.
OBS! Ta med skor för utomhuslöpning.

A) Work up today’s heavy single Deadlift in 15 min

B) Single arm Dumbell Row 10+10 x 3

C) AMRAP 21 min
50 M-ball G.T.O.S 10/6 kg
400 m Run
30 T2B
20 Deadlift 70/50 kg
10 Pull-ups

 

Fredag ‘45 6/7 kl 12:00 med Björn! 16 platser.

For time:

4 rounds of:
”Dumbbell DT ”

4 rounds of:
”Cindy”

40 Wallballs 10/6 kg

3 rounds of:
”Dumbbell DT ”

3 rounds of:
”Cindy”

30 Wallballs 10/6 kg

2 rounds of:
”Dumbbell DT ”

2 rounds of:
”Cindy”

20 Wallballs 10/6 kg

1 round of:
”Dumbbell DT ”

1 round of:
”Cindy”

10 Wallballs  10/6 kg

”Dumbbell DT”
6+6 Single arm Deadlift
5+5 Hang Power Clean
3+3 S.T.O.H
Rx: 22.5/15 kg (scale: 15/8 kg)
Or use kettlebells

”Cindy”
5 Pull-ups
10 Push-ups
15 Air Squats