CrossFit Övik

LAT: 63.304831.
LNG: 18.72137.
Meny

v. 8

Måndag 18/2 kl 17.30 med Linda! 12 platser.

A) 3 rounds for quality, continuous work
10 Ring Row, tempo 2121
10 Dips
6-8 Strict Pull-ups

B) Superset x 4
B1 10 Scapula Pull-ups, no rest
B2 20 sec Deadhang from rig
Rest 60 sec between B2 and B1

C) 3 rft:
15 Squat Cleans 60/42.5 kg
10 Wallballs 9/6 kg
2 Rope Climbs

 

Måndag 18/2 kl 19.00 med Sophia! 16 platser.
Soma Move

 

OlyTisdag 19/2 kl 16:30 med Robin! 12 platser.

A) Dead Hang Snatch 2-2-2-2 @60%
Focus on speed and catch

B) Hang Power Snatch 2-2-2-2@75%

C) Power Snatch 3-3-3-3 TnG @75%

D) 100 Side Rotations with plate

 

Tisdag 19/2 kl 17:45 med Anton! 12 platser.

A) Narrow Grip Bench Press 4-4-3-3-2-2 @tempo 30X1, AHAFA

B) For time:
50 D.U:s
10 T2B
10 Strict Press
50 D.U:s
20 T2B
20 Push Press
50 D.U:s
30 T2B
30 Push Jerk

Barbell @85% of 1RM Press

 

Onsdag 20/2 kl 16:30 samt 17:45 med Joel! 16 platser.

A) Back Squat 6-6-6-6 @tempo 30X2, AHAFA

B) KB-complex
6 rounds:
5 KB-Swings
5 Pendulum Swing
5 Front Squat
Can be performed with 1 or 2 KB:s

C) “KB-Flow”
1 min on; 30 sec off x 5
Lunge Clean
Thruster
Alt. Swings  

 

Torsdag 21/2 OBS! kl 18:00-19.00 med Christopher och Björn! 30 platser.
Pga medlemsmöte kl 17.00 utgår 16.30-passet. Istället kör vi ett stort gruppass ca kl 18.00-19.00

In teams of 2, for time:
100-80-60-40-20
Burpees
Wallballs 9/6 kg
KB-Swings 24/16 kg

 

Fredag ‘45 22/2 kl 12:00 med Frank! 16 platser.
AMRAP 25 min

10 Push-ups
8 Box Jumps 75/60 cm
4 KB-Thrusters 24/16 kg
2 Rope Climbs

 

Lördag 23/2 OBS! kl 10:00-12.00 med Jessica! 24 platser.
CrossFit Open 19.1

Passet släpps natten mellan tors och fre på games.crossfit.com